+38(095)3898731


  Квантові точки UBright
Унікальний продукт, який виготовляється професіоналами ТОВ "БукНаноТех". UBright – це нове покоління барвників – флуоресцентних міток, які вико-ристовуються в науково-дослідни-цькій сфері, для калібрування приладів, в медицині, діагностиці, енергозберігаючих технологіях, оптиці, електроніці.

  Cинтез на замовлення
В залежності від потреби ми можемо синтезувати необхідні наночастинки за нашими апро-бованими методиками або згідно запропонованих Вами рецептур. Ми виконуємо «синтез на замов-лення» тільки в рамках своїх знань і накопиченого досвіду.

   Ринок нанотехнологій
Сьогоднішній ринок нанопро-дуктів, наноприладів і нанобіотех-нологій, за оцінками експертів, відповідає найбільшим часткам, приблизно 420 і 415 млн. дол. США. Згідно із прогнозами на 2015 р. очікується значне збільшення частки всіх сегментів ринку., наприклад, для наноматеріалів - з 145 млн. до 340 млрд. дол. США.

      Співробітництво
ТОВ «БукНаноТех» володіє ціка-вими контактами та має постійний потік перспективних ідей для розробок. Варто зазначити, що по мірі розширення кола партнерів, збільшується кількість цікавих технологій та пропозицій. Компа-нія прагне популяризувати україн-ську науку у світі.
Новини
  • ВИСТАВКА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

    Компанія ТОВ "БукНаноТех" прийняла участь у виставці, що відбулася з 4-6 червня 2014 р. у м.Чернівцях.

  • РЕБРЕНДИНГ «БУКНАНОТЕХ»

    ТОВ «БукНаноТех» повідомляє про проведення ребрендингу і представляє новий сайт та логотип компанії.