+38(095)3898731

Компанія зосередила свою увагу на розробці наночастинок, результатом чого є виведення на ринок нанотехнологій нового високоякісного продукту – «UBright» (Ukrainian Bright).

UBright – унікальний продукт, який виготовляється професіоналами.

Квантові точки Ubright – продукт, розроблений групою українських науковців.

UBright – це нове покоління барвників – флуоресцентних міток, які використовуються в науково-дослідницькій сфері, для калібрування приладів, в медицині, діагностиці, енергозберігаючих технологіях та мають наступні властивості:

 

Назва речовини
Тип
Назва продукту
CAS номер
Довжина хвилі випромінювання

Cadmium Telluride

Quantum Dots

CdTe

UBright

1306-25-8

510-640 nm.

Довжина хвилі випромінювання є функцією розміру кристала - кристали того ж  хімічного складу може мати максимум випромінювання в діапазоні від 510 до 640 нм. Частинки стабілізовані поверхнево-активною речовиною, що створює сильний негативний або позитивний заряд на поверхні частинок, розмір від 1,5 до 7 нм з кроком в 0,5 нм.

Форми – прозорий водний розчин. Доступні також у вигляді порошку.

Група наших наукових науковців володіє широким спектром методів синтезу наноматеріалів різної природи, що відповідають міжнародним стандартам. Зокрема:

наночастинки срібла – декаедричні діаметром близько 40, 50, 60, 70, 80, 100 нм із монодисперсністю понад 98%;

наночастинки золота – сферичні,  із розмірами у межах 30-100 нм;

наночастинки інших типів – кадмій сульфід, цинк телурид, кадмій селенід, ферум оксид.

 

 

Сфера застосування – найпередовіші технологічні процеси:

Пропонуємо квантові точки UBright в необмеженій кількості.

У залежності від потреби ми можемо синтезувати необхідні наночастинки за нашими апробованими методиками або згідно запропонованих Вами рецептур. Одержані наночастинки будуть атестовані на сучасному обладнанні за необхідними Вам параметрами.

Ми інноваційні та підстосовуємося в кожному конкретному випадку до технологічних виробничих процесів замовника. Наш продукт унікальний, апробований та завдяки процесам виробництва легко конкурує за ціновими та якісними показниками.